Noderīga informācija par dzīvokļu pārbūvi

Mainīt, uzlabot, pārplānot apkārtējo vidi un telpu ir pašsaprotama velēšanas. Tomēr katra pārbūve un izmaiņas saistītas ne tikai ar vēlmju piepildīšanu, bet arī ar zināmu normatīvo aktu ievērošanu. „Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā veikt telpu pārplānošanu, neskarot nesošās būvkonstrukcijas, ēkas fasādi, koplietošanas telpas un konstrukcijas, sauc par vienkāršotu renovāciju”.

Kas ir vienkāršotā  renovācija?

Tā ir telpu pārbūve, nepārbūvējot un nenojaucot nesošās sienas un neskarot trešās personas intereses. Būtība tas ir remonts, kura gaitā var tikt pārbūvētas, nojauktas vai jaunā vietā izvietotas starpsienas. Vienkāršotajā renovācijā nav jābūt ne projektēšanas uzdevumam, ne tehniskajam projektam. Jūs vienojaties ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi, aizpildiet apliecinājuma karti, ko var saņemt Būvvaldē vai pašvaldības mājas lapa

http://www.kekava.lv/uploads/filedir/Buvvalde/veidlapas/apliecinajuma%20karte%20vienk%20rekonstrukcija%20renovacijai.pdf, un sagatavojiet šādus dokumentus:

  • paskaidrojuma raksts,
  • atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plāns ar tehnisko radītāju eksplikāciju,
  • būves vai telpu grupas aktuālas tehniskās inventarizācijas lietu kopija, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas,
  • mainīto inženiertīklu pievadu shēmas (ja mainīti inženiertīklu pievadi).

Tālāk jāvēršas pie ēkas apsaimniekotāja, lai saskaņotu vienkāršotās renovācijas dokumentāciju. Kad šie darbiņi ir veikti, jāvēršas vietējā Būvvaldē, līdzi ņemot minētos dokumentus. Būvvalde 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz atbildi - atļauju sākt būvdarbus, vai arī noraidījumu, pamatojot kāpēc konkrētais objekts neatbilst vienkāršotai renovācijai. Ar to arī lielākoties procedūra ir galā.

Ja saņemts saskaņojums, būvniecība var sākties. Pēc darbu pabeigšanas nav jāiet uz būvvaldi, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Bet jums ir jādodas uz Valsts zemes dienestu, lai veiktu izmaiņas inventarizācijas lietā. Valsts zemes dienesta speciālists ir vienīgais oficiālo institūciju pārstāvis, kas apmeklē objektu un fiksē paveikto.

Kaut arī atļauja darbu veikšanai saņemta, tas nenozīmē, ka pārbūvējot var darīt visu, kas ienāk prātā. Daudzstāvu nami būvēti tā, lai telpas, kuras vajadzībām kalpo vannas istaba, virtuve, sanitārie mezgli un stāvvadi atrastos cita virs citas. Ja kādu no šim telpām iekārto cita vieta līdz ar to nākas pārvietot arī stāvvadu, kā rezultātā var tikt skartas trešo personu - apakšējā stāva dzīvokļa vai citas telpas lietotāja intereses. Šādos gadījumos vajadzīga ieinteresēto personu piekrišana veikt šos darbus, un Būvvalde izvērtēs pārveidojumu samērīgumu un var gadīties, ka tiek atteikta vienkāršota renovācija.

Ja pārbūves laikā plānots pārvietot vai nomainīt inženiersistēmu (ūdens apgādi, kanalizāciju, centralizēto siltumapgādi), tad, pirmkārt, jāinformē mājas apsaimniekotājs vai pārvaldnieks. Daudzstāvu namos cauruļvadu sistēmas ir būtiski elementi, kas ietekmē mājas kā vienota objekta pastāvēšanu un šeit nevar vienkārši izņemt no apkures sistēmas, piemēram, kaut kādu posmu, kā rezultātā var tikt traucēta visas sistēmas darbība.

Gadījumos, kad pārbūves laikā rodas nepieciešamība iejaukties inženierkomunikāciju tīklos, nepieciešams izstrādāt atbilstošu tehnisko projektu un veikt pilnu saskaņojumu.

Ir gadījumi, kad apsaimniekotājs tiek informēts par daudzdzīvokļu namu iemītniekiem, kuri veic pārbūves un remontdarbus vēlās vakara stundas un piegružo koplietošanas telpas. Tāpēc, lai pārbaudītu vai veiktie darbi notiek likumīgi, jāvēršas pie pašvaldības policijas vai būvinspektora.

Neaizmirstiet, ka jebkuru remontdarbu veikšanai, ir jāsaņem rakstiska apsaimniekotāja atļauja, kurā norādīts laiks no cikiem līdz cikiem drīkst veikt remontdarbus.