Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanu Smilšu 4

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Reģ.nr.40003201921 kā Smilšu ielas 4, Baložos pārvaldnieks saskaņā ar Dzīvokļa īpašumu likuma 19.panta 1.daļu un MK not. 408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi 12. punktu sasauc dzīvokļu īpašnieku Smilšu ielas 4, Baložos kopsapulci,

2022.gada 16.novembrī pl.19.00, Baložu kultūras nama Kora zālē, ieeja pa centrālajām durvīm.

Darba kārtība:       

  1. Informācija par Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes, renovācijas programmu 2022-2026;
  2. Balsojums par iespējamu mājas renovācijas projekta uzsākšanu;
  3. Telpu un siltā ūdens temperatūras samazināšanu 2022.-2023. gada apkures sezonā;
  4. Par mājas ieejas mezgla jumtiņu atjaunošanu;
  5. Par mājas gala sienu atjaunošanu;
  6. Par mājas vecākā un kāpņutelpu pārstāvju ievēlēšanu;
  7. Par mājas uzkrājuma veidošanu;
  8. Par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2023. gadam.