Ūdensvada avārijas remonta darbi

Sakarā ar maģistrālā ūdensvada bojājumu Miglas un Rudens ielas krustojumā, 21. februārī pēc plkst 9.00 paredzams ūdensapgādes atslēgums Miglas un Rudens ielu tuvākajā apkārtē.

Ūdensapgādes avārijas atslēgums

Sakarā ar ūdensvada bojājumu, plkst 18:00 uz laiku pārtraukta ūdensapgāde klientiem Absolvenu, Vasarsvētku, Urbāna un citās blakus esošajās ielās. Ūdensapgāde tiks atjaunota tiklīdz tas būs tehniski iespējams.

Īslaicīgs ūdensapgādes atslēgums

Īslaicīgs ūdensapgādes atslēgums Baložu pilsētā un Lapeniekos naktī no pirmdienas uz otrdienu no plkst. 00:00 līdz 1:00 sakarā ar SIA Baložu siltums katlu mājas rekonstrukcijas darbiem