SPRK LĒMUMS PAR SILTUMENERĢIJAS TARIFIEM

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome nolemj:

 1. apstiprināt SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
 2. 1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 120,15 EUR/MWh;
 3. 2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 25,92 EUR/MWh;
 4. 3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,07 EUR/MWh;
 5. 4. siltumenerģijas gala tarifu 146,14 EUR/MWh;
 6. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam;
 7. apstiprināt SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
 8. 1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 120,15 EUR/MWh;
 9. 2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 28,58 EUR/MWh;
 10. 3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,07 EUR/MWh;
 11. 4. siltumenerģijas gala tarifu 148,80 EUR/MWh;
 12. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2024.gada 1.jūlija;
 13. piešķirt SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi saskaņā ar Metodikas 43.14punktā minētajām izmaksu pozīcijām;
 14. noteikt atļaujas termiņu – līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”;
 15. noteikt atļaujas nosacījumus:

7.1. SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepirktās siltumenerģijas cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kas rada vismaz 0,50 EUR ietekmi uz gala tarifu;

7.2. SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku (Metodikas 43.153.apakšpunktā noteiktajā termiņā) noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā radušies neparedzētie ieņēmumi, pieskaitot siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifam neparedzēto ieņēmumu komponenti (EUR/MWh);

8. uzdot SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegt Regulatoram neparedzēto izmaksu vai ieņēmumu aprēķinus atbilstoši Metodikas 43.151.apakšpunktam, sākot ar informāciju par 2023.finanšu gada periodu;

9. uzdot SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegt Regulatoram informāciju par iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

10. atcelt no 2023.gada 1.jūlija:

10.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.154 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 247.nr.);

10.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 27.septembra lēmumu Nr.150 “Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 198.nr.);

10.3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.194 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, 200.nr.);

10.4. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 23.marta lēmumu Nr.45 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem no 2023.gada 1.maija” (Latvijas Vēstnesis, 2023, 62.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Pilns lēmuma teksts lasāms pielikumā 

Ūdensapgādes atslēgums Titurgā

Sakarā ar iekškvartāla ūdensvada izbūves darbiem Zaļā ielā, plānots ūdens atslēgums šī gada 24.maijā no plkst. 10:00 līdz 15:00,

Klientiem:

Kr.Barona 2, 4

Titurgas 2, 4

Uzvaras prospekts 3, 5

Zaļā iela 1, 2, 5

Ūdensapgāde var tikt atjaunota arī ātrāk, bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Apkures sezonas pārtraukšana

Informējam, ka SIA "Baložu komunālā saimniecība" apsaimniekošanā esošajās dzīvojamās mājās apkrues sezonu plānots pārtraukt laika posmā no 27.līdz 28.aprīlim.

Ūdensapgādes atslēgums Titurgā

Sakarā ar iekškvartāla ūdensvada avārijas remonta darbiem, plānots ūdens atslēgums šī gada 2.martā no plkst. 9:00 līdz 17:00,

Klientiem:

Kr.Barona 2, 4

Titurgas 2, 4

Uzvaras prospekts 3, 5

Zaļā iela 1, 2, 5

Ūdensapgāde var tikt atjaunota arī ātrāk, bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

ūdensapgādes atslēgums

Sakarā ar ūdensvada avārijas remonta darbiem Cālīšpurva ielā, pārtraukta ūdensapgāde vairākiem klientiem Cālīšpurva ielā, Dzērvju ielā, Everesta ielā un citās tuvumā esošajās ielās. Ūdensapgāde tiks atjaunota tiklīdz tas tehniski būs iespējams.

SIltumenerģijas atslēgums

Sakarā ar īslaicīgu SIA Baložu Siltums katlu mājas darbības pārtraukumu, nav iespējams nodrošināt siltumenerģiju (apkure, karstais ūdens) vecajos Baložos un Titurgā. Paredzamais atslēguma novēršanas laiks līdz plkst.10:00.