Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu privātmājām

 SIA "Baložu komunālā saimniecība" ir pagarinājusi līgumu par sadzīves atkritumu privātmājām Baložu pilsētā apsaimniekošanu ar SIA "Ragn-Sells" līdz brīdim, kad pakalpojuma sniegšanu uzsāks Ķekavas novada izsludinātā iepirkuma par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma sniegšanu uzvarētājs. Šobrīd no 01.02.2015.spēkā esošais tarifs ir EUR 5.31 bez PVN par 1m3. Ir izrakstīti un nosūtīti rēķini par 2016. gada 1.kvartālu -no janvāra līdz martam, ieskaitot.

 

SIA "Baložu komunālā saimniecība" administrācija