Par kanalizācijas atslēgšanu dzīvokļos

INFORMĀCIJA!

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība” (turpmāk – SIA) informē daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus, ka ir uzsākta SIA sniegtā pakalpojuma – kanalizācijaatslēgšana dzīvokļos, kuros ir parāds par komunālajiem pakalpojumiem.

SIA informē, ka pārējiem daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem tas neērtības neradīs, jo ir rasts risinājums, pakalpojuma pārtraukšanai tikai un vienīgi konkrētam dzīvoklim. Kā arī informējam, ka maksa par pakalpojuma atjaunošanu, ja tas ir pārtraukts dēļ parāda, ir 425,29 Ls.

Papildus informējam, ka uz 2011.gada 8.jūniju jau 6 (sešiem) Baložu pilsētas daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem ir pārtraukta šī pakalpojuma sniegšana.

 

Ar cieņu,

SIA „Baložu komunālā saimniecība”