Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes stāvokļa uzlabošana

Lai veiktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus vai veiktu māhjas atjaunošanu, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, jo Dzīvokļa īpašuma likums nosaka: tikai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas saistīts ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) piedāvā valsts atbalstu. 

VEICAMĀS DARBĪBAS:

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana ALTUM

1. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarots pārstāvis  (var pilnvarot arī BKS) veic projektēšanas uzņēmumu, kas veic tehniskās dokumentācijas sajatavošanu, aptauju un izvēlas uzņēmumu šādu dokumentu sagatavošanai:

  • Energoaudita pārskats
  • Tehniskās apsekošanas atzinums
  • Apliecinājuma karte ēkas vienkāršotai atjaunošanai
  • Būvdarbu tāme

2. Dzīvokļu īpašnieku kopība (ar 50% + 1 balsīm) kopsapulcē vai aptaujas veidā pieņem pirmo kopības lēmumu:

  • par tehniskās dokumentācijas izstrādi (ja tas netiek uzdots BKS, tad arī par pilnvarojumu kādam no mājas dzīvokļu īpašniekiem vai pārstāvim noslēgt trīspusējo līgumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi)
  • par dalību ALTUM programmā un pilnvarotās personas iecelšanu.

3. Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas tiek noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu

4. Tehniskā dokumentācijas izstrāde (apm. 3-4 mēneši)

5. SIA"Baložu komunālā saimniecība"  iesniedz ALTUM pieteikumu dalībai programmā, projekta tehnisko dokumentāciju u.c. dokumentus

6. ALTUM izvērtē iesniegtos pieteikuma dokumentus un sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, par piešķiramā granta (finansējuma) maksimālo procentuālo apmēru, par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta apmēru

Mājas atjaunošanas darbu veicēju atlase un lēmums par atbalsta saņemšanu

7. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no ALTUM un tā saskaņošanas ar dzīvokļu īpašnieku kopību BKS iepirkuma procedūrā izvēlas darbu veicēju atlasi un saskaņo to ar ALTUM

8. BKS konsultējas ar kredītiestādēm vai citu finansētāju par finansējuma saņemšanas nosacījumiem (% likme, summa, termiņi) un iepirkuma procedūras rezultātā izvēlas izdevīgāko piedāvājumu

9. BKS iesniedz ALTUM granta pieteikumu un piesakās kredītiestādes finansējumam vai ALTUM aizdevumam

10. Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vai aptaujas veidā pieņem otro kopības lēmumu - par būvdarbu un būvuzraudzības darbu veicēju atlases rezultātā noteiktajām projekta īstenošanas izmaksām, par programmas ietvaros piešķirtā atbalsta saņemšanu un nosacījumiem un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu, par pilnvarojumu parakstīt ar programmas atbalsta saņemšanu un būvniecības nodrošināšanu saistītus līgumus u.c.

11. ALTUM pieņem lēmumu par granta piešķiršanu

12. Līgumu noslēgšana – BKS paraksta līgumus ar ALTUM, ar kredītiestādi un ar būvdarbu un būvuzraudzības darbu veicējiem

13. Tiek uzsākta energoefektivitātes projekta īstenošana (būvniecības darbi)

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces vai aptaujas pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lūguma var organizēt arī BKS

ALTUM informatīvie materiāli par programmu un dokumentu paraugi:

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/energoefektivitate/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-pamatinformacija/par-programmu/

ALTUM informatīvie materiāli pielikumā: 

Mājas atjaunošanas pasākumu secība

Projekta sagatavošana un iesniegšana

Projekta īstenošana 

Jautājumus, kas saistīti ar ēku energoefektivitātes nodrošināšanu, aicinām uzdot pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu