Par pieteikšanos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem

Cien.,

Rudens, Saulgriežu, Lauku, Plūmju, Rīgas, Skolas, Cālīšpurva, Ezeru, Labrenča, Lakstīgalu, Medema ielu un Uzvaras prospekta

māju īpašnieki!

SIA „Baložu komunālā saimniecība” informē, ka drīzumā tiks uzsākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība

Rudens, Saulgriežu, Lauku, Plūmju, Rīgas, Skolas, Cālīšpurva, Ezeru, Labrenča, Lakstīgalu, Medema ielās un Uzvaras prospektā.

Aicinām māju, kas atrodas minētajās ielās un prospektā un kurām nav ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu, īpašniekus savlaicīgi, tas ir,

līdz š.g. 15.jūlijam, pieteikties ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieslēgšanas iespējai, ierodoties

„Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr.Barona ielā 1, Baložos un pieprasot (rakstisks iesniegums) tehniskus noteikumus.

Māju īpašniekiem, kuri likumīgi (ir izstrādāts, saskaņots projekts un nodots ekspluatācijā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem) saņem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu savos īpašumos tehniskie noteikumi nav jāpieprasa un pakalpojuma sniegšana tiks nodrošināta.

Papildus informējam, ka būvdarbu veikšanas laikā var tikt traucēta satiksme minētajās ielās un prospektā, kā arī ir iespējami īslaicīgi ūdensapgādes pakalpojuma pārtraukumi.

Gadījumā ja līdz minētajam datumam pieprasījumi netiks saņemti, pieslēguma akas un atzarojumi pie tādiem īpašumiem netiks ierīkotas.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” darba laiks:

P. 8:00-12:00 13:00-19:00
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: 17:00-19:00

O. 8:00-12:00 13:00-17:00
T. 8:00-12:00 13:00-17:00
C. 8:00-12:00 13:00-17:00
P. 8:00-12:00 13:00-15:00

P.S. Papildus jautājumu gadījumā lūdzam ievērot iedzīvotāju pieņemšanas laiku!

 

2011.gada 15.jūnijā

SIA „Baložu komunālā saimniecība”