Kapitālsabiedrību kustamās mantas izsole

SIA “Baložu komunālā saimniecība” paziņo par šādu kustamu mantu atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:

  1. Transportlīdzeklis VW Caddy, reģistrācijas numurs: JN-6959 (nosacītā cena 1400 eiro, nodrošinājums 140,00 eiro, izsoles solis 50 eiro, izsole notiks 2021.gada 26.aprīlī plkst. 12:00).
  2. Transportlīdzeklis VW Caddy, reģistrācijas numurs: JV-3089 (nosacītā cena 1700 eiro, nodrošinājums 170,00 eiro, izsoles solis 50 eiro, izsole notiks 2021.gada 26.aprīlī plkst. 12:00).
  3. Transportlīdzeklis Nissan Primastar, reģistrācijas numurs: JZ-7750 (nosacītā cena 2200 eiro, nodrošinājums 220,00 eiro, izsoles solis 50 eiro, izsole notiks 2021.gada 26.aprīlī plkst. 12:00).

Visas izsoles notiks SIA “Baložu komunālā saimniecība” telpās Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novadā), kur arī ir iespējams apskatīt izsolāmās mantas, iepriekš zvanot pa tālruni  22844335.

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties interneta mājas lapā www.bks.lv vai saņemt elektroniski vai personīgi pie SIA “Baložu komunālā saimniecība”.

Pieteikumus līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Baložu komunālā saimniecība”, adrese: Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, darba laiks: pirmd. no 8:00 līdz 19:00, otrd. - cetrutd. no 8.00 līdz 16.30, piektd. no 8.00 līdz 13.30, (pārtraukums no 12:00 līdz 12:30, izņemot piektd. - bez pārtraukuma)

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Baložu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003201921, norēķinu konta Nr.: LV78UNLA0003001609111, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi “kustamās mantas (nosaukt attiecīgo kustamo mantu) izsoles nodrošinājums".

Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama eiro 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.