Par kanalizācijas pakalpojumu Lapeniekos

 

Informējam, ka 2022.gada 8.aprīlī starp SIA “Baložu komunālā saimniecība” (turpmāk – BKS) un SIA Latvijas reklāmas ražošanas uzņēmums “Burtiņš” ir noslēgts pirkuma līgums par Lapenieku ciema ārējo kanalizācijas sistēmu. BKS Lapenieku sadzīves kanalizācijas tīklu apkalpošanu ir uzsācis 2022.gada 11.aprīlī.

            Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka SIA “Zeltenieki” Jums piederošajam nekustamajam īpašumam sadzīves kanalizācijas pakalpojumu pieņemšanu nodrošināja līdz 2022.gada 11.aprīlim. Ņemot vērā to, ka pēc 2022.gada 8.aprīļa sadzīves kanalizācijas tīkli pāriet BKS īpašumā, lūdzam noslēgt līgumu par sadzīves kanalizācijas lietošanu ar BKS, pirms tam aizpildot pielikumā pievienoto iesniegumu līguma slēgšanai. Aizpildīto iesniegumu lūdzam iesniegt BKS birojā Kr.Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā vai nosūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Pēc iesnieguma saņemšanas ar Jums sazināsies BKS darbinieki, lai veiktu nekustamajā īpašumā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta apsekošanu un rādījumu nolasīšanu un sekojoši noslēgtu pakalpojuma līgumu.

Arī Lapenieku iedzīvotājus, kam jau iepriekš bija noslēgts līgums ar BKS, uz SIA “Zeltenieki” pilnvarojuma 30.12.2015. līguma pamata, aicinām vērsties BKS līguma pārslēgšanai šajā vēstulē noteiktajā kārtībā.

Informējam, ka kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu daudzumu nosaka pēc izlietotā ūdens daudzuma mājsaimniecībā, saskaņā ar ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem, kurš ir noplombēts, uzstādīts uz ūdensapgādes urbuma.

            Informējam, ka BKS tarifs par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu ir 1.41 EUR/m3 (bez PVN), kas ir apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu. Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8.panta pirmajai daļai, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta. Atbilstoši Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019, “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ķekavas novadā” paredzēta administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu: brīdinājums vai naudas sods, fiziskām personām – līdz 350 EUR; juridiskām personām – līdz 1400 EUR.

Tālruņa Nr.: jautājumos par līguma slēgšanu- 29720976,

         tehniskos jautājumos- 26005492

Pielikumā: 1. Iesniegums līguma slēgšanai par sadzīves kanalizācijas lietošanu uz vienas lapas.