Par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem

 

Par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem

SIA "Baložu komunālā saimniecība" informē, ka saskaņā ar Veselības inspekcijas apstiprināto dzeramā ūdens monitoringa programmu 2015.gadam ūdens piegādei no art.aka P101647 (Bērzu 10), P101648 (Bērzu 10), 14671 (Bērzu 10), š.g.12.maijā tika veikta dzeramā ūdens paraugu testēšana.
SIA "Baložu komunālā saimniecība" ir saņēmusi attiecīgos testēšanas pārskatus, kurus tā publicē, lai iedzīvotāji ar tiem varētu iepazīties.

SIA "Baložu komunālā saimniecība" vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka visu ķīmisko vielu pieļaujamās koncentrācijas līmeni dzeramajā ūdenī nosaka dzeramā ūdens standarti un vielu koncentrācija "mūsu" ūdenī nepārsniedz pieļaujamās normas.