Par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem

23.11.2014.

Par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem

SIA "Baložu komunālā saimniecība" informē, ka saskaņā ar Veselības inspekcijas apstiprināto dzeramā ūdens monitoringa programmu 2015.gadam ūdens piegādei no art.aka P101647 (Bērzu 10), P101648 (Bērzu 10), 14671 (Bērzu 10), š.g.5.novembrī tika veikta dzeramā ūdens paraugu ņemšana, kuri tika testēti SIA „Vides audits” laboratorijā. SIA "Baložu komunālā saimniecība" ir saņēmusi attiecīgos testēšanas pārskatus, kurus publicē, lai iedzīvotāji ar tiem var iepazīties.

SIA "Baložu komunālā saimniecība" vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka vielu koncentrāciju dzeramā ūdenī nosaka dzeramā ūdens standarti un vielu koncentrācija "mūsu" ūdenī nepārsniedz pieļaujamās normas.