Par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem

SIA "Baložu komunālā saimniecība" informē, ka saskaņā ar Veselības inspekcijas apstiprināto dzeramā ūdens monitoringa programmu 2019.gadam ūdens piegādei no artēziskajām akām, šī gada 10.maijā tika veikta dzeramā ūdens paraugu ņemšana un testēšana SIA "Vides audits" laboratorijā. SIA "Baložu komunālā saimniecība" ir saņēmusi testēšanas pārskatus, ko publicējam pielikumā. Dzeramā ūdens analīzes atbilst normatīvo aktu prasībām.

Papildus informējam, ka dzeramā ūdens rezervuāru dezinfekcija tiek veikta divas reizes gadā, saskaņā ar apstiprināto dezinfekcijas programmu.