Mūsu pilsēta – mūsu māja! (1. daļa)

          Jau otro gadu pēc kārtas SIA „Baložu komunālā saimniecība” cenšas savest pilsētu kārtībā, jo stāvokli kādā to atstāja iepriekšēja vadība diez vai var nosaukt par labu, tieši otrādi – par neapmierinošu, jo visas lietas bija palaistas pašplūsmā un padarītais darba apjoms par pēdējiem 10-15 gadiem nav redzams.

          Protams, vienmēr gribās izdarīt vairāk, bet vienmēr iesaistās divi galvenie faktori, kas neļauj realizēt ieplānotus darbus dzīvē – laika un finansējuma trūkums. Taču mēs nekritām izmisumā un turpinām iesāktos darbus, jo tomēr kādam tas ir jādara un mēs pacentīsimies savest mūsu pilsētu kārtībā, jo mēs esam savā dzimtajā pilsētā, tātad savā mājā.

          Pēdējo divu gadu laikā SIA „Baložu komunālā saimniecība” jau paveica vairākus darbus un lielāka darbu daļa tiek veiktas regulāri, jo tikai tā var uzturēt mūsu pilsētu atbilstošā kārtībā.

          Starp šiem darbiem, piemēram:

  1. Nožogotas lielākā daļa atkritumu glabāšanas vietas (turpmāk centīsimies atrisināt jautājumu ar atlikušām atkritumu glabāšanas vietām), lai vējš nenopūš atkritumus pa visu apkārtējo teritoriju un lai tas izskatītos sakārtotākas. Paralēli tiek izstrādāts komposta bedres nožogošanas plāns, kurās tiek iemestas savākti koku lapas un zāle, lai aizsargāt šīs teritorijas no vēja un lai lapu un zāles kaudzes nebojāja pilsētas izskatu. Ja visi saskaņošanas procesi notiks gludi, tad šīs vietas ar nožogojumu var parādīties pilsētā jau šogad.
  2. Turpinās kāpņu un lieveņu remonts pie ieejas kāpņu telpās (šūpojošo kāpņu fiksācija, šauro kāpņu paplašināšana utt.).
  3. Uzsākti darbi aizsargapmaļu un lietus noteku atjaunošanā, kas palīdzēs izvairīties no lietus un kušanas ūdens iekļūšanu pagrabos un pamatu izskalošanas procesiem.
  4. Ziemas laikā SIA „Baložu komunālā saimniecība” nodrošina sniega tīrīšanu ne tikai pagalmos, bet arī pilsētas centrālās ielās, kā arī ceļu un ietvju apsmidzināšanu ar smiltīm un sāls maisījumu.
  5. SIA „Baložu komunālā saimniecība” ļoti aktīvi pieņem līdzdalību atpūtas vietu labiekārtošanā iedzīvotājiem. Jau otro gadu iedzīvotāji bauda ziemas slidošanas laukumus.
  6. Tāpat SIA „Baložu komunālā saimniecība” ved pamatdarbus ezera  Titurga pludmales labiekārtošanā gan priekš vecas pilsētas daļas iedzīvotājiem, gan priekš iedzīvotajiem no Titurgas. Tiek novākta peldošo salu daļa no pludmales zonas, atvests smiltis. Tuvākajā laikā vajadzētu parādīties ģērbtuvēm, atkritumu urnām un soliņiem. Ceram, ka mūsu paveiktie darbi nesīs iedzīvotājiem daudz prieka no atpūtas.
  7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabu tīrīšana no atkritumiem un no vecām izmestām lietām, kas tur sakrājušies daudzu gadu garumā, ir uzsākta pagājušajā gadā un turpinās vēl šodien. Ceram, ka pagrabu tīrīšana ļaus uzturēt pagrabus tīrībā ilgu laiku, bet varbūt dažiem cilvēkiem ļaus izprast, ka nav obligāti uzglabāt atkritumus vai vecas mantas pagrabos un koplietošanas telpās, nepiebāzt telpas,  bet uzreiz izmest mantas miskastē, kas principā arī ir pareizi. Līdzīgas tīrīšanas ir ieplānotas arī bēniņu telpās, jo tur daudzu gadu laika ir uzkrājušas vairākas atkritumu kaudzes, un protams nepieciešama tīrīšana.
  8. Pagājušajā gadā bija nomainītas smilšu kastes lielākā daļa un tika pieliktas trūkstošas smilšu kastes, lai atvieglotu smiltis izsmidzināšanas procesu uz trotuāriem ziemas laikā.
  1. Tiek veikta regulāra zāles pļaušana.

 

Ar cieņu,

SIA „Baložu komunālā saimniecība”

Turpinājums seko.