Mūsu pilsēta-mūsu māja! (3.dala)

           Rakstu noslēdzošajā daļā vēlamies papildināt sarakstu ar izpildītajiem darbiem, kurus ir paveikusi SIA „Baložu komunālā saimniecība” mūsu pilsētā. Mēs ceram un ticam, ka mūsu paveiktie darbi tiek atbalstīti arī no pilsētas iedzīvotāju puses, kas dod mums stimulu turpināt iesāktos darbus un pilnveidoties. Šīs saraksts nav pilnīgs, daudzas lietas paliek neuzskatītas, kā arī mēs nepārtraukti paplašinām veicamo un plānoto darbu sarakstu.

 

1. Katru gadu tiek tīrītas kanalizācijas akas un skalotas kanalizācijas sistēmu caurules, kas ļauj saglabāt tās labā darba stāvoklī. Regulāri tiek skaloti siltummaiņi, lai nepieļautu to aizaugšanu un efektīgi nodrošinātu mājām siltumenerģijas piegādi.

2. Lielākā daļa māju kāpņu telpu jau ir aprīkotas ar apgaismes, slēdžu un sensoru sistēmām, kā arī ir savesta kārtībā elektrovadu sistēma (vadi ir ievietoti jaunos penāļos un caurulēs). Tagad šajās kāpņu telpās ir gaiši pat diennakts tumšajā laikā un ir patīkami redzēt glīti sakārtotos vadus. Protams, uzsākto daru pilnīga pabeigšana aizņems vairāk nekā vienu mēnesi, bet tie noteikti turpināsies līdz pilnīgai to pabeigšanai.

3. Dažu māju kāpņu telpās elektrosistēmas paneļos ir uzstādīta papildus izolācija, kas padara elektroapgādes sistēmu drošāku un stabilāku.

4. Tāpat, sadarbībā ar vietējo pašvaldību, tiek regulāri apgrieztas sausie krūmu un koku zari, kā arī regulāri tiek stādīti jauni augi, kas ļauj uzturēt mūsu pilsētu labā vizuālā stāvoklī.

5. Pēdējā laikā tiek veikti vairāki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu kapitālie remonti. Šogad šie darbi turpinās, un, iespējams, tiks veikti arī nākotnē. Vairāki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumti nav remontēti kopš mājas uzcelšanas laika, tāpēc šo māju jumtu kapitālais remonts ir ļoti nepieciešams. Diemžēl šie darbi ir ļoti dārgi un tādēļ mēs nevaram veikt jumtu kapitālos remontus vienlaicīgi vairākām mājām, bet mēs esam pārliecināti, ka jumtu remontdarbi turpināsies un mēs spēsim uzturēt (atjaunot) jumtus normālā tehniskā stāvoklī. Šobrīd uz jumtiem, kas nav avārijas stāvoklī, veic profilakses remontdarbus, kā arī citus darbus pēc vajadzības. Tāpat, kopā ar jumtu remontiem, tiek veikta dūmvadu pārveidošana, jo daži no tiem ir avārijas stāvoklī un tāpēc tiem ir nepieciešama tūlītēja renovācija. Šis jautājums šobrīd tiek risināts, kā arī dažviet darbs jau ir uzsākts un turpināsies iespēju un nepieciešamības ietvaros.

6. Pēc nepieciešamības tiek veiktas veco ietvju remonts, kā arī jaunu ietvju ierīkošana dzīvojamo māju pagalmos. Turklāt, tiek ierīkoti nožogojumi, kas neļauj iebraukt zaļajās zonās, tādējādi aizsargājot tās pret bojāšanas un uzlabojot mūsu pilsētas vizuālo izskatu.

7. Lielu daļu no mūsu darba laika aizņem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta darbi. Šobrīd jau tiek veikta kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu ierīkošana. Darbus tiek plānots pabeigt 2012.gada beigās. Mēs ceram, ka valsts mūs atbalstīs, un mēs varēsim turpināt uzlabot un modernizēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus mūsu pilsētā un tās apkārtnēs. Šī darba rezultāts ir dabas piesārņojuma nepieļaušana ar notekūdeņiem un moderna pieeja centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu savākšanai, kas būtiski atvieglos dzīves apstākļus pilsētas un tās apkārtnes iedzīvotājiem.

          Vēlamies izteikt pateicību pilsētas iedzīvotājiem, kuri atbalsta mūsu iniciatīvu un centienus gan mutiski, gan ar reālu līdzdarbošanos, veicot konkrētus darbus vai vienkārši sniedzot nepieciešamo informāciju saistībā ar komunālajiem jautājumiem. Mēs vienmēr esam atvērti dialogam. Protams, visiem labs nebūsi nekad un dažas personas ir neapmierinātas ar mūsu darbu, bet lielākoties šie cilvēki ir arī neapmierināti ar dzīvi vispār. Bet par spīti visiem, kuriem nepatīk gandrīz neviena SIA „Baložu komunālā saimniecība” darbība un gandrīz neviens cilvēks, kas strādā SIA „Baložu komunālā saimniecība”, mēs vienalga turpināsim uzsāktos darbus, jo kādam tomēr tos ir nepieciešams veikt. Turklāt mēs strādājam pilsētā, kurā gandrīz visi arī dzīvojam un daļai no mums šī ir dzimtā pilsēta, tādēļ to darām arī paši sev, jo šī pilsēta ir arī mūsu mājas. Mēs esam pārliecināti, ka spēsim savest mūsu pilsētu kārtībā. Mēs nezinām kā Jūs, bet mēs vēlamies dzīvot, skaistā, sakoptā un drošā mājā – pilsētā! Un tā tas arī būs!

 

Ar cieņu,

SIA „Baložu komunālā saimniecība”.