Piesakies rēķinam e-pastā

 SIA “Baložu komunālā saimniecība” ar šo dara zināmu, ka no š.g. maija mēneša ikmēneša rēķini tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas nav norādījuši e-pasta adresi rēķina nosūtīšanai, tiks nosūtīti slēgtā aploksnē atbilstoši ES noteiktajām personas datu aizsardzības prasībām (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti). Tādēļ no 2018. gada 1.maija rēķini dzīvokļu īpašniekiem tiks nosūtīti pa pastu par papildus samaksu.

Lai atvieglotu rēķinu nosūtīšanu un neradītu papildus izdevumus, aicinām dzīvokļu īpašniekus līdz 2018. gada 30.aprīlim rakstiski iesniegt vai iesūtīt ziņas par e-pasta adresi rēķina nosūtīšanai. Iesnieguma forma paņemama pielikumā.

Jautājumi un sīkāka informācija pa tālr. 67916723 vai 29720976.