Titurgā modernizēs siltumtrases

Kā informē SIA “Baložu komunālās saimniecība” projekta vadītājs Juris Piebalgs, tad būvdarbu laikā novecojušās siltumtrases tiks nomainītas uz jaunām. Kopējais plānotais rekonstruējamo siltumtrašu cauruļu garums ir 2967,40 m. Savukārt rekonstruējamo siltumtrases kopgarums ir 1483,70 m, tai skaitā, projekta ietvaros tiks rekonstruēta siltumtrase ar rūpnieciski izolētām caurulēm (zemē ieraktas) 789,90 m garumā un ēku pagrabos (tranzītā līdz siltummezgliem) 693,80 m garumā.
 
Siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbi tiks saskaņoti vēl ar vienu citu Ķekavas novada pašvaldības šobrīd īstenoto projektu, proti, Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielu pārbūves darbiem, kuru ietvaros tiks mainīti arī vecie apakšzemes inženiertīkli. Tā kā siltumtrases rekonstrukcijas projekts skar arī Uzvaras prospektu, tad pašvaldība ir uzdevusi abu šo projektu vadītājiem veikt abu projektu īstenošanu, abpusēji saskaņojot būvdarbus.
 
SIA “Baložu komunālā saimniecība” aicina iedzīvotājus būs saprotošiem un iecietīgiem pret būvdarbu laikā noteiktajiem ierobežojumiem, jo siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas būvdarbi ir komplekss pasākums. Pašvaldības uzņēmums atvainojas jau iepriekš Baložu iedzīvotājiem un viesiem par būvdarbu laikā sagādātajām neērtībām.
 
Atkārtotā publiskā iepirkuma rezultātā siltumtrases nomaiņas būvdarbus veiks SIA “Siltumtehserviss”, bet būvuzraudzību - a/s “Inspecta Latvia”. Būvdarbu izmaksas ir lēšamas 479 820,62 eiro bez PVN, bet  būvuzraudzības izmaksas - 11 875 eiro bez PVN. Saņemot pozitīvu atzinumu no Centrālās finanšu un līguma aģentūras, šī gada 17. jūnijā ir noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības līgumi.
 
“Veicot projekta līguma grozījumus, pagarinot projekta īstenošanas termiņu, atceļot iepriekšējo iepirkumu rezultātus un veicot jaunus iepirkuma konkursus būvdarbiem un būvuzraudzībai, saskaņojot iepirkuma procedūras ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, mums ir izdevies ietaupīt aptuveni 200 000 eiro no projekta sākotnējām izmaksām vai aptuveni 100 000 eiro no atceltā iepirkuma rezultātiem,” skaidro SIA “Baložu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Zintis Šaicāns. 
 
Siltumtrašu rekonstrukcijas projektu īsteno SIA ““Baložu komunālā saimniecība”, kurai pašvaldība ir deleģējusi  nodrošināt komunālos, tostarp, siltumenerģijas pārvades pakalpojumus Baložu pilsētā.  Tāpēc uzlabojot šo pakalpojumu kvalitāti, SIA “Baložu komunālā saimniecība” realizē Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētu projektu „Siltumtīklu modernizācija Titurgā”. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros saskaņā ar līgumu Nr. Nr. 4.3.1.0/17/A/011, kas 2018. gada 23. maijā tika noslēgts starp SIA “Baložu komunālā saimniecība” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 40% no attiecināmajām izmaksām. Savukārt projekta lielāko finansējuma daļu – 60% - nodrošina Ķekavas novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un to ieguldot SIA ‘Baložu komunālā saimniecība” pamatkapitālā. 
 
Atgādinām - lai īstenotu šo projektu, SIA “Baložu komunālā saimniecība” kopumā veikusi divus būvdarbu iepirkumus.  Pirmais iepirkums tika pārtraukts, jo tika pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju, neņemot vērā Centrālās finanšu un līguma aģentūras kā projekta atbildīgās iestādes iebildumus un negatīvo atzinumu par iepirkuma procedūru, līdz ar to apdraudot projekta īstenošanu un ES līdzfinansējuma saņemšanu. Toreiz par šiem būtiskiem pārkāpumiem siltumtrašu iepirkuma organizēšanā 2019. gada jūnijā no amata tika atbrīvota iepriekšējā SIA “Baložu komunālās saimniecības”  vadība. Šobrīd SIA “Baložu komunālā saimniecība” vada Zintis Šaicāns, kura kandidatūra tika izvēlēta atklātā konkursa kārtībā.