Par lietus ūdeņu un grunts ūdeņu novadīšanu saimnieciskajā kanalizācijā

 

SIA “Baložu komunālā saimniecība” no 2023. gada decembra vidus notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (NAI) saņem neparasti lielu notekūdeņu daudzumu, kas atsevišķās dienās bīstami pietuvojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu maksimālajai projektētajai jaudai. Analizējot ūdens ieguves/attīrīšanas stacijas datus, laika apstākļus, kā arī palielināto elektroenerģijas patēriņu atsevišķās notekūdeņu savākšanas sūkņu stacijās privātmāju rajonos atbilstošajās dienās ar palielinātu notekūdeņu daudzumu saņemšanu NAI, SIA “Baložu komunālā saimniecība” secina, ka, iespējams, saimnieciskās kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus, kūstošā sniega un gruntsūdeņi no privātmājām.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” atgādina, ka jebkādu ūdeņu, kas nav saistīti ar mājas ūdensapgādi, novadīšana sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā ir kategoriski aizliegta!!! Šādas darbības samazina NAI attīrīto notekūdeņu atbilstību paredzētajam tehnoloģiskajam procesam un var veicināt procesā nepieciešamo baktēriju bojā eju !!!

Šādiem novērojumiem turpinoties, SIA “Baložu komunālā saimniecība” būs spiesta griezties Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldē ar lūgumu veikt pārbaudi privātmāju teritorijās par iespējamām nelikumīgām lietus un grunts ūdens cauruļvadu izbūvēm ūdeņu novadīšanai saimnieciskajā kanalizācijā.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” valde