Paziņojums par Iepirkuma parocedūru Uzvaras prospektā 4

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr.Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, Eiropas Savienības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/11/09/327 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos” ietvaros veica iepirkuma procedūru ID Nr. BKS2012/09 „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Uzvaras prospektā 4, Baložos”.

Iepirkuma priekšmets bija daudzdzīvokļu mājas Uzvaras prospektā 4, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Iepirkuma laikā netika saņemts neviens pretendenta piedāvājums, tāpēc 2012.gada 29.augustā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu iepirkuma procedūru pārtraukt.