Siltumtīklu modernizācija Titurgā: Izsludināts jauns iepirkums

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2018.gada 18.februārī izsludina jaunu iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2019/1SPSIL.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 21.marts pl. 12.00.

 Papildus tam informējam, ka pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2018.gada 21.decembra sēdes  ar protokola Nr. BKS 2018/1SPSIL-3 lēmumu iepriekš izsludinātā iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2018/1SPSIL tika pārtraukta.

Projekta ietvaros Titurgā līdz 2019.gada apkures sezonas uzsākšanai tiks veikta novecojošo siltumtīklu modernizācija. Projekta kopējie izdevumi 700’755.00 EUR, no kuriem Kohēzijas fonda (KF) finansējums sastāda 280’301.00 EUR. Līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011