Iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā"

 

 

Iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2020.gada 20.janvārī izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2020/4.

Ir veikti Grozījumi Nr. 1 iepirkuma Nolikumā „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” ID Nr.BKS2020/4 ar pielikumiem

Ir veikti Grozījumi Nr. 2 iepirkuma Nolikumā „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” ID Nr.BKS2020/4 ar pielikumiem

Ir veikti Grozījumi Nr.3 iepirkuma Nolikumā „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” ID Nr.BKS2020/4 ar pielikumiem

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 17.marta pl. 12.00.

2020. gada 17.martā pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

Iepirkuma procedūra tika veikta projekta "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011 ietvaros.

Dokumentiem pievienots 17.03.2020. Iepirkuma dokumentu atvēršanas protokols.

SIA „Baložu komunālā saimniecība” informē par iepirkuma procedūras „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” ID Nr. BKS2020/04 rezultātiem.

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2020.gada 21.aprīļa lēmumu par uzvarētāju iepirkumā ir pasludināts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Siltumtehserviss SIA reģ. nr. 42402005862, piedāvātā līgumcena ir EUR 479 820.62  bez PVN.