Kr.Barona ielas UK tīklu atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā

 

Atbilstoši SIA “Baložu komunālā saimniecība” iepirkuma procedūras “Kr.Barona ielas UK tīklu atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” (ID Nr. BKS2023/1) rezultātiem ir noslēgts līgums ar SIA “BIGSA” par ūdens un kanalizācijas tīklu (UKT) izbūvi Kr.Barona ielā, Baložos. Būvdarbus plānots uzsākt 2023.gada 03. jūlijā. Būvdarbu  nodošana  ekspluatācijā  ir paredzēta  līdz 2023. gada 03. septembrim. Atbildīgais par būvdarbiem ir SIA “BIGSA” pārstāvis Sergejs Vdovins, tālr. Nr. +371 26309893. SIA “Baložu komunālā saimniecība” pārstāv Jānis Drobis-Drobiševskis, tālr. Nr. +371 26005492.

Būvdarbu laikā tiks ierobežota vai pilnībā slēgta satiksmes plūsma Kr. Barona ielā un ierobežota transportlīdzekļu novietošana pie dzīvojamām ēkām Kr. Barona ielā 2, un Kr. Barona ielā 4.  Lūdzam autovadītājus ņemt vērā uzstādītās pagaidu ceļa zīmes un izmantot apbraucamos ceļus. Ķekavas novada pašvaldība šī gada jūlija mēnesī izsludinās iepirkumu par asfalta seguma atjaunošanas darbiem Kr.Barona ielas, Baložos, lai pēc ŪK tīklu izbūves veiktu asfalta seguma atjaunošanas darbus Kr.Barona ielā.