Iepirkums: Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā

 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2018.gada 30.novembrī izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2018/1SPSIL.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 8. janvāra pl. 12.00.

2019. gada 8. janvārī pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

Pamatojoties uz Iepirkuma komisijas 2018.gada 21.decembra sēdes  ar protokola Nr. BKS 2018/1SPSIL-3 lēmumu iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2018/1SPSIL ir pārtraukta.

Iepirkuma dokumenti pielikumā.