IEPIRKUMS Nr. BKS2020/5/9P „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Baloži energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība”

SIA Baložu komunālā saimniecība izsludina publisko iepirkumu identifikācijas Nr. BKS2020/5/9P „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 2, Baloži energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība” saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 10.februārim pl. 12.00

Pievienojam jautājumus un atbildes par iepirkumu

Pievienots atvēršanas protokols