Iepirkuma procedūra „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Reģ. nr. 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2018.gada 18.februārī izsludina iepirkuma procedūru „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā”  ID Nr.BKS2019/1SPSIL.

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 21.marts pl. 12.00.

2019. gada 21.martā pl. 12.00 plānota atklāta iepirkumu komisijas sēde.

Iepirkumu komisijas sēdes protokols pielikumā. 

Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu pielikumā. 

Iepirkuma procedūra tika veikta projekta "Siltumtīklu modernizācija Titurgā" ietvaros. Projekta ietvaros Titurgā līdz 2020.gada apkures sezonas uzsākšanai tiks veikta novecojošo siltumtīklu modernizācija. Projekta kopējie izdevumi 700’755.00 EUR, no kuriem Kohēzijas fonda (KF) finansējums sastāda 280’301.00 EUR. Līguma Nr.4.3.1.0/17/A/011